Ligstad Alberton

Involvement

Word ‘n Vrywilliger

Aangesien Ligstad ‘n organsasie is wat in sy unieke aard die gemeenskap benut om die gemeenskap te bemagtig, speel vrywilligers ‘n groot rol in ons funksionering en maak ons geweldig staat op vrywilligers om verskeie dienste te lewer.

Verleen U hulp by die Ligstad Naskool

Vrywilligers staan ons leerlinge (gr.1 tot gr.3) intensief by met hul huiswerk, terwyl ondersteunende hulp gelewer word aan leeringe vanaf gr.4 tot gr.7. Hierdie diens word uitgevoer vanaf Maandae tot Donderdae, tussen 14:00 en 16:00. Geen spesiale kwalifikasies word benodig vir hierdie doel nie. Net ‘n opregte begeerte om ‘n waardevolle bydra te maak tot ‘n kind se akademiese ontwikkeling.

Verleen U hulp aan bejaardes wie by Ligstad inskakel

Vrywiligers wie in die gemeenskap wil diens lewer, word veral benut in die dienslewering aan bejaardes wie by Ligstad inskakel.  Dit sluit hulp in wat gelewer word tydens Vrydagoggend byeenkomste, vervoer, versorging van voete/hande sowel as tuisbesoeke aan bejaardes.  Weereens is geen kwalifikasie nodig nie, net ‘n opregte omgee vir seniors en die vermoë om verhoudinge te vestig met bejaardes.

Vrywilligers wat kies om as beraders opgelei te word of wie reeds as beraders opgelei is ,tree op as vrywillige beraders en bedien die gemeenskap onder leiding van die maatskaplike werker.

How can you help?

Ons benodig ‘n verskeindenheid van hulp waarin ons kan terug gee vir die gemeenskap.

icon01-free-img.png

Vrywilligers

As vrywilliger kan u goud werd wees vir Ligstad deur diens te doen in ‘n area waarin u belangstel in die tyd wat u beskikbaar het om die gemeenskap te bedien.

icon02-free-img.png

Donasies

Alhoewel die naskool en speelgroep befonds word deur die fooie wat ouers betaal, is daar gesinne vir wie Ligstad subsideer om hulle deur moeilike finansiele tye te help. Verder is dit die aard van gemeenskapsontwikkeling dat dit nie ‘n inkomste genererende diens is nie en intens afhanklik is van finansiele ondersteuning van die gemeenskap om kwaliteit dienste te lewer en te groei in ons dienslewering. U donasies sal dus effektief en verantwoordelik in die gemeenskap aangewend kan word. Ligstad voorsien donateurs van ‘n Artikel 18(A) kwitansie vir belastingdoeleindes.

icon03-free-img.png

Gebede

Aangesien ons die gemeenskap in afhanklikheid van God bedien en daaglikse uitdagings beleef, kan ons nie sonder die gebede van die gemeenskap funksioneer nie. U gebede word opreg waardeer.

Work with us???

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Unim ad minim veniam, quepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Translate »