Die Ligstad Rekenaarsentrum.

Toe ‘n anonieme donateur Ligstad genader het met die idee om ‘n rekenaarsentrum te stig, het ons die geleentheid met beide hande aangegryp. Die meerderheid van ons leerlinge is nie so bevoorreg om ‘n rekenaar by die huis hê, waarop hulle vinnig kan spring om informasie te bekom vir hul skoolprojekte nie. Tot onlangs het die Ligstad-personeel die leerders gehelp om informasie vir hul projekte te bekom, maar nou word die kinders bemagtig om hulself te help en ter selfde tyd ‘n waardevolle vaardigheid aan te leer.  Kinders wat van rekenaars gebruik maak, leer onder andere hoe om gebruik te maak van woordverwerkers, hulle word vertroud met belangrike rekenaar terminologie en hul grammatika word ook drasties verbeter. Rekenaars speel ‘n belangrike rol in ons moderne wêreld en om ‘n leerling touwys te maak rondom ‘n rekenaar, kan hom/haar gereed maak vir ‘n hele reeks loopbaan opsies. Vir ons donateur wil ons baie dankie sê. Behalwe dat hy die skenking georganiseer het, het hy ook ure spandeer om die sentrum op te rig en seker te maak dat als korrek funksioneer. Ligstad kan nie genoeg dankie sê nie.

Leave a Comment

Translate »