Oudword is nie vir sissies nie, maar hoop is vir almal.

Om oud te word is ‘n pad wat min mense gespaar word en oudword bring sy eie   uitdagings.  Dit is weliswaar nie vir sissies nie.  Verskeie aanpassings moet gemaak word, talryke verliese is aan die orde van die dag en skielik kan my gesondheid nie meer as vanselfsprekend aanvaar word nie.  Ek is seker daar kan baie meer uitdagings opgenoem word, maar die doel van die artikel is nie om ons morbied te maak nie. 

Die boodskap is eenvoudig; ja, daar is uitdagings, maar daar is ook hoop.  Ligstad erken die aanpassings, algemene verliese en verlies aan gesondheid en natuurlik die  eensaamheid wat met eersgenoemde realiteite gepaard gaan.  Juis daarom is die     Vrydagoggend-kuiergroepie vir bejaardes van die omgewing een van die langslopende      programme van Ligstad.  Die byeenkoms bied aan bejaardes die geleentheid om een keer per week saam met hulle tydgenote te kuier.  Terselfdertyd kry hul geestelike pitkos, deel hul mekaar se laste en speel so een keer per maand saam bingo om die verstand helder te hou. Min bejaardes wat die GiG (God is Groot) byeenkoms bywoon mis graag vrywillig ‘n Vrydagoggend by Ligstad waar hul van 10:00 – 12:00 by-eenkom.

As jy wil hoop bring aan ‘n bejaarde in ons gemeenskap, kan hul besonderhede aan Ligstad deurgegee word sodat hul behoeftes opgevolg kan word en hulle ingetrek kan word in ‘n gemeenskap van omgee en versorging.

Leave a Comment

Translate »