Uitnodiging na Ligjare omgee- en Bybelstudiegroep by Ligstad

Ligjare is ‘n omgee-en Bybelstudiegroep wat deur Ligstad gestig is. In Augustus 2013 het Ligstad ‘n uitnodiging aan die NG Alberton-Wes en ander gemeentes in die dorp gerig om hul senior lidmate uit te nooi om deel te raak van die beoogde groep by Ligstad. Aanvanklik is daar klein begin, maar Ligjare het gegroei en ontwikkel in ‘n doelgerigte geestelike omgeegroep vir senior gemeenskapslede van Alberton. Hier word die geleentheid gebruik om geestelike kennis en ervarings te deel sodat groeplede geestelik kan groei en mekaar in hul lewensreis kan ondersteun. Christene se geestelike lewe is nie net tot hul kennis van die Bybel beperk nie, maar behels ook om deur hul Skepper bemagtig te word om die mens te word wat Hy in gedagte gehad het –mense wat geestelik floreer bring seën in ander mense se lewens en doen dit in onverwagte en nederige omstandighede!
Ligjare kom weekliks op ‘n Dinsdagoggend om 10:00 bymekaar by Ligstad in die kerkgebou op die hoek van Van Riebeecklaan en Gerrit Maritzstraat in Alberton-Noord. Senior gemeenskapslede, spesifiek van Alberton-Noord, maar ook van ander dele van die dorp is welkom om by die groep aan te sluit en deel te word van ‘n geestelike familie. Vir verdere navrae kontak Alida Jooste by 079 693 3666.

Leave a Comment

Translate »