Die Woord van God: ‘n Winderbaarlike Geskenk

Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie” (Spreuke 22:6). Dis vir hierdie rede dat ons ook wou verseker dat al ons kinders toegang tot God se woord het deur hul van Bybels te voorsien. Die Bybel word gesien as een van dié belangrikste boeke ter wêreld. Deur die Bybel te bestudeer, leer mens ‘n paar belangrike dinge. Mens leer meer oor God se persoonlikheid, Sy wil vir jou lewe en riglyne word gebied waarvolgens jy ‘n suksesvolle lewe kan lei. ‘n “Suksesvolle lewe” dui nie hier op materiële gewin nie, maar eerder ‘n tipe vrede in jou lewe wat net ervaar kan word deur jou vertroue volkome in die Here te stel. Daar word ook weekliks ‘n “Goeie Nuus” uur aangebied. Tydens hierdie geleentheid word verskillende Bybel figure van nader af ondersoek. Op hierdie wyse leer die leerlinge watter handelinge God se goedkeuring wegdra en watter nie. God se woord gee vir ons as Christene direkte instruksie rondom hoe om op te tree tydens elke situasie waarin ons onsself mag vind. Lofliedere word gesing om die Here Jesus Christus te loof vir die feit dat Hy Sy lewe opgeoffer het, sodat ons die ewige lewe kan verwerf. Namens die Ligstad personeel, kinders en bestuur wil ons graag van die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir ons donateurs vir die skenking van die Bybels. Dit gaan werklik lewens verander.

Leave a Comment

Translate »