Die Kragtige rol van “speel” tydens kinderontwikkeling.

Toe die Ligstad voor-skool in 2015 gestig is, het ons met 4 kleuters begin. Binne ‘n maand en met die Here se genade, het hierdie getal gegroei na asemrowende 20 kleuters tussen die ouderdom van 3 tot 6 jaar. Ons kon dus duidelik sien dat daar ‘n nood was vir ‘n bekostigbare voor-skool in die noorde van Alberton. Aan die begin van 2016 het ‘n verdere 25 kindertjies by die Ligstad familie aangesluit. Die Here is nog lank nie klaar met ons nie. Met die vriendelike samewerking van ons donateurs, is ons nuwe klaskamers byna voltooid. Met die vergrote spasie sal ons ‘n groter getal kleuters geakkommodeer kan word. Dankie aan al die donateurs vir die skenking van items soos skryfbehoeftes, klere, meubels sowel as hul finansiële bydraes. Sonder jul hulp sou die groei wat ons tans ervaar, moeilik bereik kon word.

Wanner dit kom by die opvoeding wat deur ons voor-skool gebied word, kan die rol van speel nie oorbeklemtoon word nie. Om te speel bied ‘n aktiewe vorm van leer. Dit bevorder ‘n kind se probleemoplossingsvermoë terwyl die speletjies wat hulle opmaak bydra tot hul kreatiwiteit. Deur ‘n bal te skop of vir mekaar te gooi, word hul koördinasie verskerp en terwyl die oefening wat hulle kry deur te speel, spierontwikkeling bevorder. Die kleuters word geleer om te deel, beurte te maak en watter tipe gedrag ander gelukkig of ongelukkig kan maak. Deur te speel word ‘n kind die geleentheid gegun om uiting te gee aan sy/haar vrese, angste en begeertes. Die doel wat ons wil bereik deur ons kleuters te laat speel, is om hul ontwikkeling te stimuleer, om sodoende klein, gesonde en liefdevolle kindertjies van God voort te bring. Gerda Roestof – Hoof van Voor-skool.

Leave a Comment

Translate »